www.proma-group.com
E-shopKatalog na stiahnutieGarančný program WORXpromaFermWORXTelwinCompreciseWORKSITE

2+1 záruka na výrobky WORX

22. 08. 2013

Prináša Vám určité výhody
Online registrácia má pre Vás radu výhod, ako je predlžená záručná lehota o jeden rok, prístup k d'alším výhodám atd.

Registrácia je dobrovoľná a neobmedzuje žiadnym spôsobom Vaše práva, ktoré vyplývajú zo zákona.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Worx rešpektuje Vašu súkromnú sféru. Pozrite si naše Prehlásenie o zachádzaní s osobnými dátami.


Program akcí na vybrané obdobie je prázdny