Kontakt

Sídlo spoločnosti:

PROMA SK, s.r.o.
Lieskovská cesta 485/21
960 01 Zvolen

IČO: 360 105 88 
DIČ: 2020458286
Ič DPH: SK2020458286

e-mail: promask@promask.sk
http://www.promask.sk

Prevádzka - výdajné miesto:

PROMA SK, s.r.o.
Lieskovská cesta 485/21
960 01 Zvolen

kontakt na predajňu a e-shop: 045/ 555 04 61
obchod fax: 045/ 540 11 36
e-mail: eshop@promask.sk

kontakt na veľkoobchod: 045/ 532 32 33, 547 91 87, 555 04 22
veľkoobchod fax: 045/ 540 11 36
e-mail: promask@promask.skAutorizovaný servis na produkty značky Proma, Ferm, Worx Orange a Worksite (záručné a pozáručné opravy), zaišťuje spoločnosť PROMA SK, s.r.o., Lieskovská cesta 485/21, 960 01 Zvolen
Servis telefón: 045/ 540 16 12.
Viac informácií

Orgán dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk