Predĺžená záruka 3 roky (2 + 1)

Pri predaji konkrétnych výrobkov dodávaných na trh na území Slovenskej republiky distribútorom poskytuje distribútor nad rámec zákonných práv z chybného plnenia uvedených v OZ, teda nad rámec dvojročnej základnej záruky, kupujúcemu rozšírenú záruku o 12 mesiacov, s tým, že táto záruka bude pre účely týchto záručných podmienok distribútora ďalej spoločne označená ako predĺžená záruka, pričom distribútorom takto poskytovaná predĺžená záruka je 36 mesiacov počnúc dňom zakúpením výrobku od distribútora.

Predĺžená záruka sa tak vzťahuje na tieto nižšie uvedené výrobky - stroje dodávané na trh na území Slovenskej republiky distribútorom a síce konkrétne značky:

PROMA, FERM Power, FERM Industrial a WORX.

Pri splnení podmienok poskytuje distribútor na tieto výrobky sprístupnené na trhu na území Slovenskej republiky distribútorom predĺženú záruku, a to za predpokladu internetovej registrácia výrobku do 30 dní od zakúpenia výrobku.

Registrácia výrobku a podrobné podmienky sa nachádzajú na tejto stránke https://promask.sk/zaruka/• Podrobné podmienky predĺženej záruky