Servis

Na produkty značky FERM, PROMA zaisťuje autorizovaný servis (záručné aj pozáručné opravy) spoločnosť PROMA SK, s.r.o., Zvolen.

PROMA SK, s.r.o.
Lieskovská cesta 485/21
960 01 Zvolen


telefón: 045/ 540 16 12
mobilný telefón: 0903 522 589
e-mail: servis@promask.sk

Produkty môžete reklamovať zaslaním alebo doručením do sídla autorizovaného servisu.

Záručné podmienky a lehoty vrátane reklamačného poriadku sa riadia podľa podmienok spoločnosti PROMA SK, s.r.o.
Pre aktuálne informácie navštívte stránky spoločnosti PROMA SK,s.r.o.