Tvarovacie stroje

Dierovačky trubiek

Dierovačky trubiek

Dierovačka trubiek je prípravok vhodný pre tvorbu rúrkových konštrukcií. Vystrihuje okraje trubiek, pre lepšie napojenie na ďalšiu trubku. Užívateľ ich ocení pri tvorbe zábradlí, alebo oceľových konštrukcií.

Kombinácie

Kombinácie

Kompaktný stroj obsahujúci valcovačku, ohýbačku a nožnice na plech. Umožňuje pracovať v sekciách alebo po celej dĺžke.

Lisy

Lisy

Lisy sú mechanické tvarovacie stroje, ktoré slúžia k mechanickému spracovaniu rôznych produktov tlakom alebo tlakovým rázom. Lisy sa rozdeľujú do skupín podľa toho, akú energiu využívajú (ručný lis, hydraulický lis, mechanický lis).

Nožnice na plech

Nožnice na plech

Nožnice na plech sú neoddeliteľnou súčasťou každej dobre vybavené dielne. Slúži na vykonávanie rovných strihov plechov, rovnako ako môžu pomôcť pri skracovaní plechových pásikov a pod.

Ohýbačky

Ohýbačky

Ohýbačky sú tvarovacie stroje, ktoré slúžia na tvarovanie kovu za studena. Možno ich použiť v opravárenských, zámočníckych a klampiarskych dielňach.

Zakružovačky

Zakružovačky

Zakružovačky sú tvarovacie stroje, ktoré sa delia na zakružovačky profilov, zakružovačky plechu, prípadne na motorové a ručné zakružovačky. Zakružovačky plechov sú určené pre zakružovanie oceľových, prípadne iných plechov do tvaru valca (napr. odkvapové rúry).

Príslušenstvo

Príslušenstvo