V širokej ponuke olejov PROMA sú zaradené druhy vhodné pre všetky potreby vašich strojov.

"/>

Oleje a mazivá

V širokej ponuke olejov PROMA sú zaradené druhy vhodné pre všetky potreby vašich strojov.

Hydraulické oleje

Hydraulické oleje

Vysoko akostné hydraulické oleje s vyšším viskozitným indexom.

Prevodové oleje

Prevodové oleje

Vysoko akostné prevodové oleje s obsahom vysokotlakových prísad.

Strojné a ložiskové oleje

Strojné a ložiskové oleje

Vysoko akostné strojné a ložiskové oleje s dobrou oxidačnou stabilitou.

Motorové oleje

Motorové oleje

Vysoko výkonné motorové oleje.

Kompresorové oleje

Kompresorové oleje

Vysoko výkonné kompresorové oleje.

Emulgačné oleje

Emulgačné oleje

Emulgačné oleje pre prípravu biologicky stabilnej univerzálnej emulzie.

Mazacie spreje

Mazacie spreje