Zváracie zdroje

Invertory

Invertory

Zariadenia pre zváranie metódami TIG a MMA. V režime TIG je vhodné pre zváranie najrôznejších materiálov ako oceľ, nerez oceľ, titán, meď, nikel a ich zliatiny.

Invertory pre rezanie plazmou

Invertory pre rezanie plazmou

Zariadenie na ľahké delenie elektricky vodivých materiálov plazmovým oblúkom, s kontaktným zapaľovaním pilotného oblúka. Zariadenie vynikajú svojou mobilitou.

Odporové zváracie zariadenia

Odporové zváracie zariadenia

Multifunkčné mikroprocesorom riadené odporové zváracie zariadenie. Široké príslušenstvo umožňuje jeho účinné nasadenie v autoopravárenstve, klampiarskych a zámočníckych dielňach.

Trafozváračky

Trafozváračky

MMA zváracie transformátory sú určené pre ručné zváranie elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie je striedavé napätie.

V ochrannej atmosfére

V ochrannej atmosfére

Zdroj pre zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére. Skoková regulácia prúdu, ochrana proti preťaženiu. Pre zváranie bežných konštrukčných ocelí, nerezu aj hliníka v zámočníckych a karosárskych dielňach.